fredag 26 september 2014

Var det idag -Bokmässan 2014

-Vad roligt, jag kommer gärna. Svaret på frågan från bokförlaget Verbum om jag vill komma till Bokmässan i Göteborg och läsa ur ett av mina kapitel i boken "Tankestund" som precis kommit ut.

Vi är många som varit författare till boken. En bok som har en "tanke" för årets alla dagar samlade i en volum. Idag då boken ska presenteras i Verbums monter är det en 26 september. Dagens författare är jag: Anna Ekström från Karlskrona.

När jag läser vilken av mina 14 texter som är just den 26 september faller allt. Var det idag!? Eller igår, imorgon? Jag tar på mig löpardojorna och springer ut, tankarna behöver samla sig.

Texten som ligger i grunden för 26 september är Psaltaren 73. Jag har valt att ta ut orden Nu är jag alltis hos dig. Texten har fått rubriken "Hot eller löfte."

Just denna text är inte en av mina stoltaste i skrift. Den är skriven på ett tydligt "vi har ett samtal, du och jag som läser vis." Finns en uppmaning till läsaren att testa, utmana bilden av att vi är en massa människor som utåt sätt går ensamma men i verkligheten är vi aldrig ensamma.

Den bilden satt i relation till en människa som har ett brinnande behov av att få egentid. Av att just vara ensam, bara vara för sig själv. Där kan orden Nu är jag alltid hos dig, kännas som ett skämt, ett slag i ansiktet...nä inte ens nu fick jag vara ifred!....och samtidigt....alla vi som bär smärtan inom oss av att ha bråkat rejält med våra nära, kära, vänner och upplevt tomheten efterråt-Är det slut nu? Insikten av att alla våra mänskliga relationer har en början men också ett slut. Insikten att det finns en relation som inte har varken denna början eller slut, en relation som inte går att bråka sig ur. I denna relation är orden Nu är jag alltid hos dig knappast ett hot utan ett löfte.

Var det idag? Igår eller imorgon, för precis ett årsedan som jag samtidigt skulle slutsammanställa mina texter till boken Tankestund och samtidigt finna att min sambo, mannen till mina barn startat en ny relation med en annan kvinna. Han hade äntligen funnit det liv han alltid drömt om. Vårt liv med små barn, nyinflyttade i hus, jag nyss avslutat föräldraledigheten och skolat in vår yngsta på förskolan.  I denna kontext föddes Nu är jag alltid hos dig texten. Mitt i det största av behov av att bara vara ensam och samtidigt ha relationer som inte bara tar slut.


-Vad roligt, jag kommer gärna! Nu lämnar jag kyrkomötet en dag tidigare för att bege mig till Bokmässan i Göteborg. Här ska läsas och jublas över boken Tankestund!

måndag 5 maj 2014

Vänd inte bara ryggen!

Blt:s ledarsida kritiserar idag Cecilia Wikström Folkpariet som i helgeb tog en debatt inför EP-valet med Sverigedemokraterna. 

"Att på detta sätt göra Sverigedemokraterna till huvudmotståndare är inte bara onödigt, det är direkt dumt." Skriver Erik Hultgren.

Att ta debatten kan inte vara fel. Att ta en debatt mot Sd visar inte att det är huvudmotståndare utan en av motståndarna. I EP-valet är en debatt mot Moderaterna eller Kristdemoraterna som ingår i en helt annan konservativ grupp i EU än den liberala grupp Folkpartiet tillhör också högintressant. Det är aldrig fel att ta debatt, vi kan inte nöja oss med att vända ryggen mot de som vill stänga Sveriges och Eu:s gränser. Vi tog debatten mot Sd för att visa på att deras världsbild är just en annan än den vi lever i. Vi tog debatten inte för att hängas ut....utan för att vis att det måste vi alltid våga göra! för vem ska annars våga ta debatten i vardagen, på Ica, i fikarummet när Erik Hultgren "hoppas att detta var en engångsföreteelse".

Nej vi kommer fortsätta ta debatten, mot Sd, S, V, M och Kd med flera, och det är inte en engångsföreteelse.
torsdag 28 november 2013

Inlägg under Kyrkomötet ang: Lagen om Svenska kyrkan

"Lag om Svenska kyrkan"

Det råder en förvirring. Människor talar om att kyrkan och staten är skilda, att det lades in om skillsmässa som gick igenom millenniumskiftet 2000.

Det är inte sant! Det skrevs "i kullisserna" ett papper, en lag som håller båda parter på plats.

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen! En tid för stadskyrka, en tid för frikyrka. En tid för....ja var är vi i nu för tid?...förvirringen?

Vi är inte skilda men inte ihop riktigt heller...är vi som någon lite desperat i en annan situation föreslagit - kulbo!?

Kulbo? Nej inge ens det. För kul är det sannerligen inte, att någon annan berättar vad vi ska tro på. Var vi ska ha vårt medlemskap, i vilka föramlingar och vad deras grundläggande uppgifer är.

Nej, bort med förvirringen!

Lägg in om en riktig skillsmässa för båda parters skull!

Ta bort lag om Svenska kyrkan

tisdag 15 oktober 2013

Antje Jackelen ny ärkebiskop

Grattis Antje! Kommer sakna dig som vår biskop i Lund och samtidigt glad för ditt nya uppdrag. På senaste stiftsmiddagen pratade vi om att detta kunde vara den sista..och se så blev det:)

lördag 24 augusti 2013

Utöka jämställdhetsskrivelden till en mångfaldsskrivelse!

En motion inlämnad till åres kykomöte om att göra vår jämställdhetsskrivelse till en mångfaldsskrivelse. En liten artikel i blt om den:

tisdag 9 april 2013

Kom igen nu nye påve, upp till bevis


För det första blev jag liksom många andra "chockad" av beskedet att ett av Guds sändebud på jorden kan gå i pension/avsäga sig sitt uppdrag. När nu så ändå gjordes och den vita röken än en gång lämnat skorstenens mynning har jag en önskan som är större än andra när det gäller den katolska kyrkan:

Ta bort kravet på celibat och släpp in kvinnor i prästämbetet!

Självklart ska katolska kyrkan även kämpa mot aids, fattigdom, svält och klimatkatastrofer. Men det är inte lika "lätt" fixat (tyvärr) som att ändra på paragraferna kring det ovan sagda.


Under flertalet längre besök i en församling i Tyskland har jag mött enkla och öppna lösningar på t.ex. celibatfrågan. En kvinna levde helt enkelt i samma hus som prästen. Hon gjorde det under titeln: säderska/hushållerska. Dock. När kvinnan drabbades av sjukdom och inte kunde städa/hushålla anställdes inte någon annan kvinna utan prästen tog själv över dessa sysslor medan kvinnan fortsatte bo kvar, såklart.

En enkel lösning men onödig.

Det stora i att ha en vigning till präst är för mig inte att avstå från det "mänskliga" utan att leva i det "gudomliga och mänskliga" samtidigt. Det ger inspiration och ringar på vattnet

Musik direkt från telefonen i beravningar!


Härligt med saker som följer med tiden. Denna gång är det vårt kyrkogårdskapell i Wämö med mycket begravningar som hänger med. Nu går det helt enkelt att bara plugga in sin smartphone och spela musik direkt!

Detta är riktigt bra och i smidighetens tecken.


Underskattar inte kyrkomusiksers roll i våra begravningar. Utan välkomnar samspelet mellan medlemmens önskemål och den levande musikens begränsningar.